Zespół badawczo-analityczny PSG Polska we współpracy z Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek z Krakowa przeprowadził badanie w 10 największych miastach Polski polegające na analizie bakteriologicznej 5 wybranych miejsc, z którymi każda osoba ma najczęstszy kontakt każdego dnia.

Badaniom zostały poddane bankomaty, poręcze w komunikacji miejskiej, wózki w sklepach spożywczych, klamki w galeriach handlowych oraz poręcze na dworcach PKP. Następnie liczby znalezionych bakterii na wszystkich powierzchniach zostały zsumowane tworząc ranking najczystszych miast w Polsce.

Raport zawiera także ranking najbrudniejszych miejsc w przestrzeni publicznej wraz z identyfikacją wybranych bakterii, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia. Próbki do badań zostały pobrane w miastach: Krakowie, Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Białymstoku, Gdańsku, Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu, Katowicach.

Link do raportu: https://ozonujemy24.pl/polska-pod-mikroskopem-ranking-czystosci/ 

Data przeprowadzonych badań: 11/2020 – 12/2020r.
Data publikacji raportu: 26/01/2021.

Użytek publiczny
Przedstawione w raporcie dane, treści oraz infografiki stanowią użytek publiczny i można je wykorzystywać nieodpłatnie w celach komercyjnych i niekomercyjnych ze wskazaniem autora analizy wraz z linkiem na stronę raportu.