Do konsekwencji pożaru należą nie tylko straty materialne, ale i konieczność uporania się z wieloma kwestiami formalnymi. Dodatkowo nie można zapominać o kompleksowym podejściu do uprzątnięcia miejsca pogorzeliska, aby jak najszybciej i przy zminimalizowaniu kosztów, doprowadzić budynek do pożądanego stanu.

 

Przedstawiamy krok po kroku co robić po pożarze

Czynności przed przyjazdem ubezpieczyciela

Postępowanie po pożarze warto zacząć od kontaktu z firmą ubezpieczającą naszą nieruchomość. Jest to niezbędny krok w procesie dochodzenia o przyznanie środków na przywrócenie go do stanu funkcjonalności po pożarze. Dopóki przedstawiciel zakładu ubezpieczeń nie przyjedzie na miejsce zdarzenia i nie wykona oględzin, zdjęć i stosownego protokołu, należy powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek prac naprawczych na własną rękę. Wyjątkiem są jedynie te czynności, które należy przeprowadzić w celu zminimalizowania szkód, np. dogaszenie tlących się przedmiotów[1]. Trzeba mieć także świadomość, że niepodjęcie działań mających na celu ratowanie mienia może nas pozbawić prawa do ubiegania się o odszkodowanie. Brak obowiązku wypłacenia świadczeń przez ubezpieczyciela poszkodowanemu wynika w tym przypadku z przepisów Kodeksu cywilnego (art. 826 § 3). Należy jednak bezwzględnie pamiętać, że życie i zdrowie ludzi jest wartością nadrzędną. Jeśli poszkodowany upewnił się, że nie ma ryzyka dla jego bezpieczeństwa i podjął działania zmierzające do ratowania mienia, ale bezskutecznie, to ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania (art. 826 § 4 k.c).

 

Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi

Podstawy do  wypłaty odszkodowania są zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia (o.w.u.), dlatego już w momencie podpisywania umowy z zakładem ubezpieczenia należy dokładnie przeczytać jej treść. Z ubezpieczycielem można skontaktować się przez formularz internetowy, telefon lub osobiście odwiedzić placówkę. Należy przy tym przygotować niezbędną dokumentację, do której należą: protokół interwencji sporządzony przez straż pożarną (lub pogotowie gazowe), wykaz zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów (oraz, o ile to możliwie, rachunki i faktury za nie lub ewentualnie zdjęcia wnętrz sprzed pożaru), przedstawić rachunek strat z uwzględnieniem kosztów poniesionych na ratowanie mienia i uprzątnięcia miejsca zdarzenia[2]. Można również przedstawić samodzielnie wykonaną dokumentację fotograficzną.

 

Szukasz kompleksowej pomocy po pożarze?   
Skonsultuj z nami swój przypadek  > Zamów bezpłatną poradę < 

Sprzątanie po pożarze

Z usuwaniem skutków pożaru nie należy zbyt długo czekać, ponieważ może się okazać, że część przedmiotów da się odratować. Przed przystąpieniem do prac, koniecznie trzeba się upewnić, że przebywanie w budynku nie stanowi zagrożenia dla ludzi, tj., że konstrukcji nie grozi zawalenie. Pamiętać przy tym należy, że w wyniku pożaru dochodzi do uwolnienia substancji toksycznych, których wdychanie jest szkodliwe dla zdrowia. Dochodzi do tego problem z usunięciem unoszącego się w miejscu pogorzeliska uciążliwego zapachu spalenizny. Z tego względu prace związane z przywracaniem budynku do stanu używalności warto powierzyć profesjonalnej firmie, która swoje działania przeprowadzi w sposób kompleksowy. Osoby dotknięte tym przykrym doświadczeniem, dzięki współpracy z nami, zyskują czas na kwestie organizacyjne i dojście do siebie. Do naszych działań związanych z postępowaniem po pożarze należą m.in.: oddymianie pomieszczeń, dekontaminacja powierzchni i powietrza po pożarze, dezodoryzacja czyli usuwanie zapachu spalenizny. Wszelkie prace związane z usuwaniem skutków pożaru mają na celu przywrócenie budynku do stanu deweloperskiego. Naszym zadaniem jest także zminimalizowanie strat rzeczowych, aby całościowe koszty były mniejsze. Oznacza to w praktyce profesjonalne czyszczenie ocalałych sprzętów i wyposażenia budynku. W skład tych prac należą także: usuwanie sadzy i tłustych osadów, zrywanie przypieczonych tynków, wywóz gruzu i innych pozostałości po pożarze.

 

Więcej informacji na temat postępowania po pożarze znajdziesz tutaj:

 

 

Źródła:

[1]https://rf.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ubezpieczenia-majatkowe-mieszkan-i-domow-assistance/Co_trzeba_zrobic_po_szkodzie_zeby_nie_stracic_odszkodowania_i_szybko_je_uzyskac___1466

[2] https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/jak-zglosic-szkode-cz.1