Do konsekwencji zaprószenia ognia w mieszkaniu, domu czy miejscu pracy należą nie tylko straty materialne, ale i konieczność dopilnowania wszelkich formalności. Kompleksowe i profesjonalne podejście do tego przykrego zdarzenia jest ważne, aby jak najszybciej rozwiązać wszelkie problemy, które się z nim wiążą i przywrócić nieruchomość w dawny stan.

 

Czym jest restytucja mienia?

Terminem tym określa się przywracanie mienia, które uległo zniszczeniu na skutek zdarzenia losowego, do stanu sprzed szkody. Celem podejmowanych wówczas działań jest przede wszystkim zminimalizowanie strat rzeczowych, co przekłada się bezpośrednio również na poniesione w związku z tym koszty[1].

W przypadku pożaru, podczas akcji gaśniczej może pojawić się konieczność:

  • wyważenia drzwi wejściowych lub bramy garażowej,
  • wybicia okien, celem oddymienia pomieszczenia lub usunięcia płonących elementów z budynku,
  • zerwania dachu lub usunięcia drewnianych elementów konstrukcyjnych w celu podania środka gaśniczego bezpośrednio na źródło ognia,
  • wyburzenia ściany budynku, celem zabezpieczenia innych pomieszczeń, przed rozprzestrzenianiem się ognia.

Ilość pracy, jaką trzeba włożyć w przywrócenie miejsca pożaru do ponownego użytkowania, jest bardzo duża. Do najczęstszych prac restytucyjnych związanych z pożarem należą: osuszanie budynku i środków obrotowych, usuwanie sadzy oraz tłustych osadów ze ścian, sufitów i podłóg, zrywanie przypieczonych tynków, a także wywóz gruzu i innych pozostałości po tym zdarzeniu.

 

Szkoda na mieniu a ubezpieczenie

Warunki dotyczące dochodzenia własnych praw wskutek zdarzenia losowego zostały określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. Warunki ubezpieczeń stanowią jednak ich uzupełnienie, co może nałożyć na ubezpieczającego inne obowiązki. Zgodnie z zapisem w art. 826 § 3 k.c., jeśli szkoda powstała wskutek umyślnego działania, rażącego niedbalstwa osoby poszkodowanej i niezachowania określonych w umowie ubezpieczenia środków ostrożności, ubezpieczyciel zostaje zwolniony z odpowiedzialności za poniesioną szkodę[2]. Ubezpieczyciel ma jednak obowiązek pokryć koszty związane z akcją ratunkową, nawet jeśli okazała się ona bezskuteczna. Można ubiegać się o przywrócenie stanu poprzedniego (restytucja naturalna) lub o rekompensatę pieniężną. Wysokość odszkodowania wynika z wielu różnych czynników (określonych w umowie) i może być zmniejszona ze względu na przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody.

 

Etapy restytucji mienia po pożarze

Usuwanie szkód popożarowych to skomplikowany proces, dlatego lepiej jest od razu nawiązać w tej materii współpracę z profesjonalną firmą. W ramach naszej działalności oferujemy sprzątanie po pożarze ocalałego wyposażenia i sprzętów znajdujących się w nieruchomości. Do usuwania szkód popożarowych podchodzimy kompleksowo, dlatego oprócz sprzątania miejsca zdarzenia, gwarantujemy m.in.:

  • profesjonalne oddymienie pomieszczeń,
  • dekontaminację budynku i oczyszczanie powietrza filtrami HEPA,
  • usuwanie sadzy i uciążliwego zapachu spalenizny z pogorzeliska,
  • czyszczenie i dezynfekcję wentylacji,
  • osuszanie budynku po akcji gaśniczej i ochronę przed zagrzybieniem,
  • pomoc w sprawach formalnych.

Pomagamy także poszkodowanym osobom w kontaktach z ubezpieczycielami, a tym samym dochodzenia własnych praw.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

 

 

Źródła:

[1] R. Skibińska, Trzeba ratować ubezpieczone mienie, data publikacji: 19.02.2014 r.

[2] C. Orłowski, Praktyczne wskazówki związane z likwidacją szkód z ubezpieczeń domów i mieszkań – Monitor Ubezpieczeniowy nr 42 – czerwiec 2010.