Dekontaminację można zastosować profilaktycznie w celu usunięcia drobnoustrojów, jak i w momencie, gdy w danym miejscu został wykryty patogen. Zabieg ten jest przeprowadzany przy użyciu specjalistycznego sprzętu przez przeszkoloną kadrę.

 

Dekontaminacja powierzchni – cele

Termin dekontaminacja odnosi się do procesu usunięcia i dezynfekcji substancji szkodliwych, przez które rozumiane są biologiczne czynniki chorobotwórcze, zagrażające życiu i zdrowiu ludzi. Wymienić przy tym można cztery grupy zagrożeń biologicznych:

 • Grupa I: do pierwszej grupy zagrożeń biologicznych zaliczane są drożdże stosowane w celach produkcyjnych, czynniki biologiczne o działaniu uczulającym, osłabione szczepy bakterii, których używa się do produkcji szczepionek (np. w badaniach laboratoryjnych oraz w celach produkcyjnych),
 • Grupa II: czynniki te mogą wywoływać choroby u ludzi, jednak istnieje niewielkie ryzyko, że występują w środowisku,
 • Grupa III: czynniki te mogą występować powszechnie w środowisku i wywoływać ciężki przebieg chorób u ludzi (istnieją sposoby skutecznego leczenia, jak i profilaktyki). W tej grupie znajduje się: 28 gatunków bakterii i organizmów im podobnych, 57 wirusów, 10 pasożytów i 6 gatunków grzybów. Dodatkowo w jej ramach można wyróżnić podgrupę, do której należą czynniki mogące stanowić ograniczone ryzyko zagrożenia dla ludzi, gdyż nie rozprzestrzeniają się drogą powietrzną.
 • Grupa IV: czynniki z tej grupy stanowią poważne zagrożenie dla ludzi i mogą wywołać u nich ciężką chorobę. W obrębie IV grupy wyróżnić można 12 wirusów, na które nie ma skutecznych metod profilaktyki i leczenia.

Procesowi dekontaminacji mogą zostać poddani zarówno ludzie i zwierzęta, jak i pomieszczenia lub pojazdy. Za skażanie mogą być odpowiedzialne różnego rodzaju chemikalia, czynniki biologiczne, materiały radioaktywne. Wskazaniem do dekontaminacji są więc na przykład takie sytuacje jak epidemia, pożar wysypiska śmieci czy wypadek cysterny przewożącej paliwo. „Dekontaminację ludzi przeprowadza się najczęściej używając wody i mydła, pozostałości skażenia zaś usuwa się odczynnikami chem. (kwas cytrynowy, siarczan sodu i in.); przy bardzo niebezpiecznych skażeniach plutonem lub innymi promieniotwórczymi metalami ciężkimi stosuje się podawanie (pod kontrolą lekarsko-dozymetryczną) związków chelatujących (np. sole kwasu wersenowego, cytrynian sodu)”. Dekontaminacji poddawane są pomieszczenia w szpitalu, laboratoria i gabinety stomatologiczne. Zabieg ten jest wskazany również w miejscach, w których znaleziono zmarłą osobę, ponieważ rozkładające się ciało stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Dekontaminację należy również przeprowadzić w budynku, który został dotknięty pożarem, ponieważ w jego wyniku dochodzi do uwolnienia szkodliwych substancji chemicznych, które wdychane są przez ludzi.

 

Metody dekontaminacji 

Do metod dekontaminacji należą:

 • sanityzacja – proces ten ma na celu zlikwidowanie możliwie jak największej liczby mikroorganizmów z powierzchni płaskich i przedmiotów codziennego użytku. Do jego przeprowadzenia wykorzystywane są zwykłe środki myjące.
 • dezynfekcja – metoda ta umożliwia zniszczenie formy wegetatywnej mikroorganizmów, jednak nie jest zawsze skuteczna w likwidacji ich form przetrwalnikowych.
 • sterylizacja – niszczy wegetatywne i przetrwalnikowe formy mikroorganizmów.

W warunkach szpitalnych to jaka metoda zostanie zastosowana, zależy od ryzyka przeniesienia zakażenia. Zgodnie ze wskazaniami Center for Disease Control wyróżnia się trzy typy przedmiotów:

 • wysoki stopień ryzyka zakażenia (critical) – należą do nich narzędzia chirurgiczne, igły, cewniki naczyniowe i moczowe, wszczepy.
 • średni stopień ryzyka zakażenia (semicritical) – mają styczność z błonami śluzowymi lub z uszkodzą skórą. Przykładem są endoskopy i zestawy do intubacji.
 • niski stopień ryzyka zakażenia (noncritical) – przedmioty te mają kontakt tylko z nieuszkodzoną skórą, na przykład wyposażenie sal, bielizna pościelowa. Podlegają one okresowej dezynfekcji.

 

Profesjonalna dekontaminacja pomieszczeń

Drobnoustroje chorobotwórcze są przenoszone między innymi za pośrednictwem niewłaściwie przygotowanego sprzętu medycznego. Prawidłowo wykonane czynności dekontaminacyjne są podstawą zachowania higieny w szpitalu, co z kolei ma na celu zapobieganie i zwalczanie zakażeń szpitalnych. Przeprowadzona przez naszą firmę dekontaminacja to proces polegający na dezynfekcji właściwej. Stosowana przez nas metoda jest zgodna z normą NFT 72-281 (2009) i spełnia wszystkie europejskie standardy bezpieczeństwa. Wykorzystywana przez nas technologia skutecznie likwiduje mikroorganizmy przez wolne rodniki.

 

Korzyści wynikające z przeprowadzonej przez naszą firmę dekontaminacji

Dekontaminacja jest przede wszystkim doskonałym sposobem na pozbycie się szkodliwych dla zdrowia drobnoustrojów. Do jej zalet należą także:

 • eliminacja drobnoustrojów w szerokim zakresie: patogenów, prątków, bakterii (w tym MRSA), wirusów, grzybów oraz sporów,
 • możliwość przeprowadzenia czynności w krótkim czasie,
 • brak zagrożenia dla zdrowia ludzi,
 • jest to rozwiązanie proekologiczne,
 • pozwala zwalczyć potencjalne zagrożenie epidemiologiczne,
 • wykazuje się działaniem sporobójczym powyżej 6log,
 • perokson pozostawia w pomieszczeniach przyjemny zapach,
 • zastosowanie gazowej formy nadtlenku wodoru pozwala na przeprowadzanie dekontaminacji powierzchni i powietrza przy pełnym wyposażeniu bez ryzyka uszkodzenia sprzętu medycznego.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

 

 

 

Źródła:

www.pum.edu.pl

www.lekarski.umed.wroc.pl

www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/dekontaminacja;3891453.html